Quote

Keutamaan Bersiwak

Diriwayatkan oleh Al-Bukhari bahwa Rasulullah shalallahu ‘alaih wa aalih sallam Bersabda, “Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap hendak mendirikan shalat”. Dalam hadis tersebut Rasulullah shalallahu ‘alaih wa aalih sallam menganjurkan umatnya untuk menggunakan siwak setiap hendak shalat lima waktu. Banyak

Mimpi

Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam telah membagi mimpi menjadi tiga bagian, sebagaimana diriwayatkan dari ‘Auf bin Malik dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Sesungguhnya mimpi itu ada tiga macam, diantaranya mimpi-mimpi buruk yang menakutkan yang datang dari setan untuk membuat sedih anak Adam, diantaranya pula perkara yang

Ujian Allah Adalah Kebaikan

Ketika Allah memberikan seorang hamba ujian, boleh jadi Allah menginginkan kebaikan padanya. Ambil hikmah dari setiap kejadian. Baik atau buruk adalah sebuah pelajaran bagi orang-orang yang mau berpikir dan mengambil

Kebahagiaan yang Terlupakan

Kita selalu sibuk dengan mencari-cari kebahagiaan hidup. Namun kita selalu tak menyadari bahwa kebahagiaan hidup yang sudah kita dapatkan dan bahkan terlupakan oleh kita adalah kesehatan dan waktu luang yang kita miliki. Dengan kesehatan, kita bisa merasakan kenikmatan hidup. Dengan waktu luang kita bisa merasakan indahnya berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai dan mencintai

Cintai Seseorang yang Mencintai Allah

Cintailah seseorang yang mencintai Allah, Ia mencintai makhluk Allah yang lain dalam bingkai cinta kepada-Nya. Jangan mencintai seseorang yang tidak mencintai Allah, Jika Ia dapat meninggalkan Allah maka Ia akan dengan mudah